பிரபலங்கள்

டெய்லர் ஸ்விஃப்ட் காட்டுமிராண்டித்தனமான புதிய பாடலைக் குறைக்கிறது - மேலும் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே விஷயம் சொல்ல வேண்டும்ஆசிரியர் தேர்வு

லேடி காகாவின் நிகர மதிப்பு என்ன? ஒரு ஸ்டார் இஸ் பார்ன் நடிகையின் அதிர்ஷ்டம் தெரியவந்துள்ளது
லேடி காகாவின் நிகர மதிப்பு என்ன? ஒரு ஸ்டார் இஸ் பார்ன் நடிகையின் அதிர்ஷ்டம் தெரியவந்துள்ளது
சோலி கிரீன் குழந்தையின் முதல் படத்தை ஜெர்மி மீக்ஸுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் - மேலும் இனிமையான பெயரை வெளிப்படுத்துகிறார்
சோலி கிரீன் குழந்தையின் முதல் படத்தை ஜெர்மி மீக்ஸுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் - மேலும் இனிமையான பெயரை வெளிப்படுத்துகிறார்
டெல்க்ரோசோ வடிவமைப்பு - சாண்டா ரோசா, சி.ஏ - எனக்கு அருகிலுள்ள கான்கிரீட் ஒப்பந்தக்காரர்கள்
டெல்க்ரோசோ வடிவமைப்பு - சாண்டா ரோசா, சி.ஏ - எனக்கு அருகிலுள்ள கான்கிரீட் ஒப்பந்தக்காரர்கள்
நிக்கி மினாஜ் BET விருதுகளில் வெளிப்படுத்துகிறார்: 'நான் இறக்கப்போகிறேன் என்று நினைத்தேன்
நிக்கி மினாஜ் BET விருதுகளில் வெளிப்படுத்துகிறார்: 'நான் இறக்கப்போகிறேன் என்று நினைத்தேன்'
நிக்கி ரீட் மற்றும் இயன் சோமர்ஹால்டர் முதல் குழந்தையை வரவேற்கிறார்கள்: அசாதாரண பெயரைக் கண்டுபிடிக்கவும்
நிக்கி ரீட் மற்றும் இயன் சோமர்ஹால்டர் முதல் குழந்தையை வரவேற்கிறார்கள்: அசாதாரண பெயரைக் கண்டுபிடிக்கவும்
பாலிமர் மாடி மேல்புறங்கள்- ஹோவர் ட்ரோவல் மென்மையான, தட்டையான நிலையான முடிவுகளை உருவாக்குகிறது
பாலிமர் மாடி மேல்புறங்கள்- ஹோவர் ட்ரோவல் மென்மையான, தட்டையான நிலையான முடிவுகளை உருவாக்குகிறது
நாங்கள் சுவர்களை ஸ்டாம்பிங் செய்கிறோம் - உள்துறை மற்றும் வெளிப்புறம், விருந்தினர் கட்டுரையாளர் தி ஸ்டாம்ப் ஸ்டோரின் டக் பன்னிஸ்டர் எழுதியது
நாங்கள் சுவர்களை ஸ்டாம்பிங் செய்கிறோம் - உள்துறை மற்றும் வெளிப்புறம், விருந்தினர் கட்டுரையாளர் தி ஸ்டாம்ப் ஸ்டோரின் டக் பன்னிஸ்டர் எழுதியது
நீங்கள் ப்ரூக்ளின் 99 ஐ விரும்பினால் 7 நிகழ்ச்சிகள்
நீங்கள் ப்ரூக்ளின் 99 ஐ விரும்பினால் 7 நிகழ்ச்சிகள்
கேட்டி ஹோம்ஸ் கேட் மிடில்டனின் மங்கலான பனி பூட்ஸ் அணிந்திருந்தார்
கேட்டி ஹோம்ஸ் கேட் மிடில்டனின் மங்கலான பனி பூட்ஸ் அணிந்திருந்தார்
க்வென் ஸ்டெபானி பிளேக் ஷெல்டன் உறவு குறித்து ஆச்சரியமான வெளிப்பாட்டை வெளியிடுகிறார்
க்வென் ஸ்டெபானி பிளேக் ஷெல்டன் உறவு குறித்து ஆச்சரியமான வெளிப்பாட்டை வெளியிடுகிறார்